Trong các ngày 23-24/5/2018, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Tổng cục Thuỷ sản đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Chương trình tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu UNDP/GEF SGP, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định tổ chức chuỗi sự kiện tham vấn địa phương và cộng đồng về dự thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017.
Thực hiện Đồng quản lý Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017

Luật Thủy sản 2017 đã quy định về Đồng quản lý trong Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là điểm mới, quan trọng để chia sẻ quyền và trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và khai thác thủy sản. Nhà nước đã giao quyền cho cộng đồng ngư dân được tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; công nhận về mặt pháp lý các nhóm cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện là “Hội thảo Tham vấn Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017 – chuyên đề Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản”. Đến tham dự Hội thảo có các cơ quan, đơn vị có liên quan tại tỉnh Bình Định (Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Du lịch, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các huyện, xã/phường – nơi có triển khai các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản, Chi cục Biển và Hải đảo, các Hội, Hiệp hội, Hợp tác xã, Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội, Doanh nghiệp, tổ đồng quản lý); Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Cà Mau, Đăk Lăk); Ban Quản lý các khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Hòn Cau; Hội Nghề cá và tổ cộng đồng tỉnh Bình Thuận; UBND xã Thanh Hải và tổ cộng đồng tỉnh Ninh Thuận; các tổ chức quốc tế  IUCN, WWF và một số chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản.

 

Hội thảo  tham vấn về nội dung dự thảo Nghị định hướng dẫn Đồng quản lý Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về Quỹ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản; dự thảo Thông tư hướng dẫn Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản; Chia sẻ các kinh nghiệm giao quyền cho cộng đồng quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển khu vực biển có rạn san hô; Khuyến nghị các hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017; Khuyến nghị về việc cho tham quan học tập thực địa tại khu vực thí điểm khoanh vùng bảo vệ san hô Hòn Khô Nhỏ (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn).

Luật Thủy sản 2017 là cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực của cộng đồng ngư dân, tham gia công tác bảo vệ và khai thác một cách có trách nhiệm nhằm tiến tới nghề cá bền vững. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017 (Nghị định, Thông tư) cần được xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019: Tổ chức, quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; Thực hiện tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quyền quản lý; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm; Ngăn chặn hành vi vi phạm trong khu vực được giao quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; Được tham vấn đối với dự án, hoạt động có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái hoặc nguồn lợi thủy sản trong khu vực được giao quản lý; Hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật; Thành lập quỹ cộng đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, được ghi nhận và bổ sung vào bản dự thảo; Đồng thời, các đại biểu cũng đề cập những cơ hội, thách thức, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương trong việc bảo vệ, bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rạn san hô gắn liền với với phát triển du lịch. Từ đó đưa ra các khuyến nghị, đề xuất các nội dung quy định hướng dẫn thực hiện Điều 10 Luật Thủy sản 2017 với việc giao quyền quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng nước ven bờ cho cộng đồng địa phương.

print
Facebook Comments

TIN KHÁC