Chi cục thủy sản thả 35.500 con cá giống các loại bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 2 năm 2018 tại các huyện Buôn Đôn và Krông Ana.

Triển khai Công văn số 319/CCTS-KT&PTNL ngày 21/11/2018 của Chi cục Thủy sản về việc phối hợp triển khai hoạt động thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản đợt 2 năm 2018. Chi cục Thủy sản phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, UBND các huyện Buôn Đôn, Krông Ana tiến hành thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Theo đó, ngày 27/11/2018 Chi cục tiến hành thả 16.000 con cá giống xuống hồ Thủy điện Sêrêpốk 4 thuộc huyện Buôn Đôn. Ngày 29/11/2018, Chi cục thả 19.500 con cá giống các loại tại huyện Krông Ana; trong đó, hồ Sen (thuộc thị trấn Buôn Trấp) thả 10.500 con và hồ Sơn Thọ (thuộc xã Dur Kmăl) là 9.000 con.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cùng các bên liên quan trước khi thả cá tại hồ Thủy điện Sêrê Pốk 4

Tổng số lượng cá giống thả đợt 2 năm 2018 là 35.500 con. Công tác thả cá có sự tham gia của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương và người dân các huyện Buôn Đôn và Krông Ana. Qua chương trình thả cá, Chi cục Thủy sản đã tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của việc thả cá bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Việc thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản góp phần phát triển nguồn lợi và tạo sinh kế cho cộng đồng ngư dân sống bằng nghề khai thác thủy sản tại các thủy vực góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho ngư dân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT THẢ CÁ

 

Khánh Toàn

print
Facebook Comments

TIN KHÁC