Trong hai ngày 28/8 và 30/8/2019, Chi cục Thủy sản phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Lắk, Krông Pắk tổ chức tập huấn phổ biến các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ huyện, xã, hội viên các Chi hội nghề cá, các tổ, hợp tác xã khai thác thủy sản.

      Tham dự các lớp tập huấn có đại diện Chi cục Thủy sản, đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; cán bộ huyện, xã, hội viên các Chi hội nghề cá, các tổ, hợp tác xã khai thác thủy sản cùng tham dự.

      Các lớp tập huấn nhằm triển khai Luật Thủy sản 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan; đồng thời triển khai các văn bản bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh, các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực thủy sản. Thông qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ cấp huyện, xã và thành viên các Chi hội nghề cá, các tổ, hợp tác xã khai thác thủy sản trong việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo Quyết định đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, năm 2019 Chi cục Thủy sản sẽ tiến hành 13 lớp tập huấn; trong đó có 07 lớp dành cho người dân tại các huyện Krông Bông, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea Kar, Cư M’gar, Krông Ana và Tp. Buôn Ma Thuột; 06 lớp dành cho cán bộ huyện, xã, hội viên các Chi hội nghề cá, các tổ, hợp tác xã khai thác thủy sản tại các huyện Ea Súp, Krông Pắk, Buôn Đôn, Krông Ana, Lắk và Cư M’gar. Dự kiến sẽ có hơn 600 học viên tham dự các lớp tập huấn.

 Khánh Toàn

print
Facebook Comments

TIN KHÁC