Quyết định số 1485/QĐ-UBND của UBND thành phố Buôn Ma Thuột  về việc Công nhận các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 02 năm (2019 – 2020) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

print
Facebook Comments