Ngày 11/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2021 cho các huyện để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020 tại Quyết định số 524/QĐ-UBND với tổng số tiền hỗ trợ là 5.156.000.000 đồng (Trung ương hỗ trợ: 4.900.000.000 đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 256.000.000 đồng) cho 07 huyện: Krông Ana, Krông Pắc, Krông Bông, Cư Kuin, Ea Kar, M’Đrắk và Lắk. Trong đó, hỗ trợ khôi phục sản xuất lĩnh vực thủy sản với tổng diện tích ao hồ nhỏ được hỗ trợ là 309,4ha (285,5ha bị mất trắng; 23,9ha bị thiệt hại nặng từ 30%-70%) và 605m3 lồng nuôi cá bị mất trắng, cụ thể:

+ Huyện Krông Ana có 233ha ao hồ nhỏ bị mất trắng; 07ha bị thiêt hại nặng từ 30-70% và 605m3 lồng nuôi cá bị mất trắng;

+ Huyện M’Đrắk có 40ha ao hồ nhỏ bị mất trắng.

+ Huyện Ea Kar có 12,5ha ao hồ nhỏ bị mất trắng; 10ha bị thiêt hại nặng từ 30-70%;

+ Huyện Krông Pắc có 6,2ha ao hồ nhỏ bị thiệt hại từ 30-70%;

+ Huyện Cư Kuin có 0,7ha diện tích ao hồ nhỏ bị thiệt hại từ 30-70%;

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện được giao trách nhiệm căn cứ mức hỗ trợ được quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ để quyết định hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, góp phần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân sản xuất trên địa bàn. Việc hỗ trợ phải thực hiện công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng định mức.

Chi tiết cụ thể Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 xem tại đây

Hàn Yến

print
Facebook Comments

TIN KHÁC