Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 1203/QĐ-UBND
Trích yếu

Ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

print
Facebook Comments
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày có hiệu lực 20/05/2021
Cơ quan ban hành Ủy ban nhan dân tỉnh Đắk Lắk
Người ký Y Giang Gry Niê Knơng
Loại văn bản Quyết định
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm QD-1203.2021-ve-ban-hanh-Ke-hoach-quan-trac-canh-bao-moi-truong.pdf