Chiều 31-5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 192/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, có 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

print
Facebook Comments

TIN KHÁC