Thực hiện Kế hoạch năm 2021, Chi cục Thủy sản Đắk Lắk sẽ tiến hành thả 59.000 con giống thủy sản (gồm các loại: cá trắm cỏ, cá chép, cá trôi, cá mè, cá lăng đuôi đỏ, lươn, ếch) nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống các thủy vực hồ Kông Búk hạ (huyện Krông Pắc); hồ Buôn Triết, hồ Lắk (huyện Lắk); hồ Ea Nhái (huyện Cư M’gar); hồ Ea Súp Thượng (huyện Ea Súp); hồ 24 (huyện Cư Kuin); sông Krông Ana (đoạn chảy qua thị trấn Buôn Trấp), Khu cánh đồng lúa (huyện Krông Ana); Bầu Sen (huyện Krông Bông); hồ Thủy điện Srêpốk 3 (huyện Buôn Đôn).

Ngày 05/10/2021, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Ea Phê và các đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện Krông Pắc tổ chức thả 6.000 con cá giống các loại gồm: 1.000 con cá trắm, 2.000 con cá chép, 2.000 con cá trôi, 1.000 con cá mè xuống hồ chứa thủy lợi Krông Búk hạ.

Ông Trịnh Bá Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản khai mạc Lễ thả cá

Hoạt động thả con giống nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh. Trong những năm gần đây, hoạt động thả con giống nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk tổ chức thường xuyên với quy mô và số lượng ngày càng lớn.

Đại diện các cơ quan, chính quyền và người dân tham gia thả cá giống

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền cho nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường, hạn chế các hoạt động tiêu cực tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhất là việc khai thác thủy sản bằng kích điện, lưới mắt nhỏ làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy kiệt. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng, tích cực bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển, khai thác thủy sản có hiệu quả và ngày càng bền vững./.

                                                Phan Văn Tiệp

print
Facebook Comments

TIN KHÁC