Categories văn bản: Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Còn hiệu lực
11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"

Còn hiệu lực
04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật,...

Còn hiệu lực
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Còn hiệu lực
03/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

Còn hiệu lực
18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

Còn hiệu lực
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Còn hiệu lực