Categories văn bản: Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
339/QĐ-TTg 11/03/2021

Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045   QĐ 339.2021 phe duyet chien luoc phat trien thuy san VN...

Còn hiệu lực
Quyết định 690/QĐ-UBND 29/03/2021

Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 File đính kèm: QD 690.2021 cong bo cua CT UBND tinh ve...

Còn hiệu lực
434/QĐ-TTg 24/03/2021

Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030 QĐ 434.2021 ve phe duyet...

Còn hiệu lực
1095/QĐ-BNN-TCTS 15/03/2021

Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025

Còn hiệu lực
663/QĐ-BNN-KN 03/02/2021

Ban hành các định nghĩa kinh tế, kỹ thuật khuyến nông Trung ương Quyết định Phụ lục III

Còn hiệu lực
16/TT-BNNPTNT 28/12/2020

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát...

Còn hiệu lực
42/CT-TTg 08/12/2020

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Còn hiệu lực
2490/QĐ-UBND 19/10/2020

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi...

Còn hiệu lực
2538/QĐ-BNN-VP 06/07/2020

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Còn hiệu lực
213/QĐ-UBND 04/02/2020

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)

Còn hiệu lực