Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Với 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tổng hợp, hỗ trợ, kiểm tra giám sát; phục vụ, kỹ thuật, Trung tâm sẽ là đầu mối tập trung thực hiện việc công khai, hướng dẫn TTHC; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk có trụ sở tại 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

      Ngày 31/12/2019, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

      Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tất cả 104 (Cấp Sở: 95, Cấp Tỉnh/TP: 9, Mức độ 3: 64, Mức độ 4: 24). Đối với lĩnh vực thủy sản có tất cả 12 (Cấp Sở: 12, mức độ 3: 6, mức độ 4: 2).

Chi tiết tham khảo tại: https://motcua.daklak.gov.vn

Khánh Toàn

print
Facebook Comments

TIN KHÁC